Aðalfundur 2009

Fundargerð aðalfundar Landssambands sumarhúsaeigenda sem haldinn var að Skipholti 70 miðvikudaginn 4.mars 2009 klukkan 20.00.

Fundarsetning.

Guðmundur Guðbjarnason formaður Landssambands sumarhúsaeigenda setti fundinn klukkan 20.06 og bauð fundarmenn velko mna þá sérstaklega gesti fundarins.

Skipan fundarstjóra og fundarritara.

Sveinn Geir Sigurjónsson var skipaður fundarstjóri og Katrín Steinsdóttir fundarritari.

Gestir fundarins.

Guðríður Helgadóttir forstöðumaður hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, kynnti nám skei������������������������������������ sem í boði eru m.a. í ræktun, hún er staðsett á Reykjum í Ölfusi. Námskeiðin eru haldin víða um land, t.d. á Reykjum í Ölfusi, Hvanneyri, Akureyri og Egilsst����um. Guðríður hvatti fundarmenn til að kynna sér þau námskeið sem í boði eru, benti hún á he imasíðu Landssambands sumarhúsaeigenda þar er leið inná vef Landbúnaðarháskóla Íslands. WWW.LBHI.IS/NAMSKEID.

Atli Björn Bragason frá Cleverness – home, kynnti fyrirtækið sem leigir út sumarhús til erlendra fer����amanna. Hann benti fundarmönnum �� þann möguleika að leigja sumarhúsin sín, þegar eigendur eru ekki að nota þau, en mest er spurt eftir húsum í Grímsnesi, Biskupstungum og fleiri stöðum fyrir austan fjall, helst að húsin séu í um 1.klst. aksturs fjarlægð frá Reykjavík. Atli benti fundarmönnum á heimasíðu fyrirtækisins, en bent er á hana t.d. hjá Icelandair og fleiri stórum aðilum í ferðaþjónustu. Leigan fyrir húsin er greidd 1.næsta mánaðar eftir að húsið hefur verið í útleigu. Vilji fundarmenn leigja húsin sín í gegn hjá Atla �������� er gsm s����minn 8981133.

Fundarger������������������ síðasta a����alfundar.

Fundargerð síðasta aðalfundar er birt á vef Landssambandsins og í sumarhúsahandbókinni sem kom út á sí��asta ári. Fundargerðin er staðfest af ritara fundarins og fundarstjóra skv.9.gr.samþykkta sambandsins.

Skýrsla stjórnar.

Guðmundur Guðbjarnason las skýrslu stjórnar, helstu þættir í henni eru:. Á árinu voru haldnir 4 stjórnarfundir, mikil vinna var unnin á árinu við lagafrumvarpið um frístundabyggð, mikið ����lag hefur verið á skrifstofu Landssambandsins og núna eru rekin 11 mál fyrir héraðsdómi og 4 m��l fyrir hæstarétti fyrir félagsmenn Landssambandsins.

Sumarhúsahandbókin var að venju gefin út og sá Juralis ehf um útg��funa, ritstjóri og ábyrgðarmaður var Sveinn Guðmundsson. Í handbókinni voru hin nýju lög um frístundabyggð, en þa ð hefur til margra ára veri�� baráttumál Landssambandsins að fá lagaumhverfi fyrir sumarhúsaeigendur.

59 sumarhúsafélög eru í Landssambandinu með 2.180 félagsmenn auk 1.666 einstaklinga, alls eru félagsmenn 3.846, fækkun hefur orðið á milli ��������ra og er h����n í einstaklingsaðildinni. Vinna er �� gangi við öflun nýrra félaga í Landssambandið.

Ársreikningar Landssambandsins.

Sveinn Guðmundsson fór yfir helstu tölur í reikningum sambandsins, en rekstrartekjur voru kr.5.685.173, – vaxtatekjur voru kr.623.591, – rekstrar gj��ld voru kr.6.613.151, – vaxtagjöld voru kr.62.357, – , rekstrartap var ����ví kr.366.744, – eigið fé 31.12.2008 er kr.5.709.281.

Fyrirspurnir um sk��rslu stjórnar og ársreikninga.

Albert Már Steingrímsson formaður félags í Vaðneslandi spurði um fækkun félaga og hvort hægt sé að skylda öll sumarhúsafél��g til að vera í Landssambandi sumarhúsaeigenda. Albert Már spurði einnig um útgáfu á sumarhúsahandbókinni, hvort hún væri gefin út af verktaka. Sveinn Guðmundsson sag��i að því miður væri ekki hægt að skylda félög in til að vera í Landssambandinu, Sveinn sagði mörg mál vera í gangi varðandi fjölgun félaga. Sveinn sagði að sumarhúsahandbókin væri gefin út af verktaka, en sá sem hefur gefið hana út 2 síðast liðin ár, treysti sér ekki til að bera ábyrgð á útgáfunni v/v andamála við auglýsingaöflun.

Einar Sveinbjörnsson frá Munaðarnesi segir að þar séu 90 af 100 félagsmönnum í Landssambandinu, hann spyr um samráðsh����p við samband Íslenskra sveitarf����laga og um innheimtu fasteignagjalda. Sveinn Guðmundsson sagði frá starfi s amstarfshópsins og sagði hann hafa lokið störfum sí��ast liðið vor, við setningu laga um fr��stundabygg����������������. Sveinn benti á hækkun fasteignagjalda um 0,65% , jafnframt benti hann �� að í lögum um frístundabyggð sé heimild til að óska eftir fundum m/sveitarstjórn.

Ásgeir Guðmundsson ræddi um fasteignagjaldaprósentu sem er misj��fn á milli sveitarfélaga, hann sagði frá fundum í samráðshópnum, en Ásgeir var í honum.

Hallgrímur Jónsson sem líka var í samráðshópnum telur að fasteignamat sumarhúsa sé of hátt, þ.e. hafi ekki lækkað í samræmi við lækkun á ver��i sumarhúsa.

Pétur Mock spurði um samþykktir fyrir félög, þau ver��a rædd í liðnum önnur mál.

Hilmar Ing��lfsson þakkaði Sveini Guðmundssyni og Guðmundi Guðbjarnasyni fyrir þeirra þátt í að lög um frístundabyggð urðu að veruleika.

Hendrik Jafetsson spurði um hækkun á ��jónustugjöldum, hvort sveitarstjórnir þurfi ekki að rökstyðja hækkanir. Guðmundur Gu��bjarnason sagði að sveitarstjórnir megi ekki hafa tekjur af þeirri ��jónustu sem innheimt er fyrir t.d. sorphir��u. Sé hækk un á t.d. sorphirðu ��arf að koma fram ný gjaldskrá. Rætt var um staðsetningu sorpgáma, en í sumum sveitarf��lögum er tali�� að sumarhúsafólk komi með rusl með s��r að heiman og hendi þv�� í sveitinni. Hendrik spurði um deilur á milli landeigenda og lóðarhafa t .d. um lagningu vega. Lagning vega og kostnaður vi������ það r��ðst af ����ví hvað í lóðarleigusamningum stendur.

Sverrir Davíð Hauksson frá Eyrarskógi og Hr��sbrekku spyr um hvaða mál séu í gangi hjá Landssambandinu og hvort ekki megi upplýsa félagsmenn um hvaða má l eru í vinnslu, m.a. til að fleiri félög geti sameinast um mál, en mörg sömu málin koma upp í fleiri en einu félagi.

Sveinn Guðmundsson sagði a�� öll ��au mál sem eru núna í vinnslu snúi að eignarr��tti. Sverrir Davíð benti aftur á vandamál v/landeigendur m. a. um vegi, girðingar og vatnsveitur, en oft koma upp mál þar sem ágreiningur er um þessi mál og túlkun þeirra.

Reikningar landssambandsins bornir upp til samþykktar.

Reikningarnir samþykktir samhljó��a.

Lagabreytingar.

Engar lagabreytingar liggja fyrir.

Ákvörðun um árgjald.

Árgjald var samþykkt kr.2.750, – fyrir einstaklinga og kr.1.000, – fyrir fél��gin á hvern félaga.

P��tur Mock spurði um fjölgun félaga, Sveinn Gu������mundsson sagði að Gu��mundur Guðbjarnason væri búinn að vinna miki�� �� ������ví að finna upplýsingar um þau sumarh��safél��g sem ekki eru í Landssambandinu. Albert M����r Steingr������msson spurði hvort framkvæmdastjóri Landssambandsins geti komi���� á aðalfundi f��laga. Sveinn Guðmundsson fer �� fundi ma rgra félaga til aðstoðar og jafnframt til að leita nýrra félaga, Sveinn vonast til að nokkur ný félög bætist við núna fljótlega.

Pétur Jónsson ��akkaði stjórn Landssambandsins fyrir vel unnin störf í þágu félagsmanna.

Kosning stjórnar.

Guðmundur Guðbjarnas on var kosinn formaður, Margrét Jakobsdóttir og Ægir Frímannsson voru kosin meðstjórnendur en Magnús Pétursson og Katrín Steinsd��ttir voru ������ s������������������asta ári kosin til tveggja ára í stj��rn. Í varastjórn voru kosnir, Ásgeir Guðmundsson, Einar M.Nikul��������sson og Bj�������� rn Friðfinnsson. Pétur Jónsson löggiltur endurskoðandi var kosin endursko��andi.

Önnur mál.

Guðmundur Guðbjarnason formaður þakkaði traustið í embætti formanns Landsambandsins. Hann fór síðan yfir dr��g að samþykktum fyrir félög í frístundabyggð sem stjórnin hafði samið sem fyrirmynd fyrir félögin. Guðmundur hvatti f��lögin til a�� setja í sínar sam��ykktir alla þá þætti sem eru í lögunum og nauðsynlegt er að fara eftir, þannig a�������� efni þeirra væri a��gengilegt félagsm������������������nnum. Hann hvatti félögin til að endurskrá si g hj������ fyrirtækjaskrá RSK sem „félög ������ frístundabygg���������� skv.17.gr.laga nr.75/2008�����. Eins hvatti hann ����au félög sem ekki hafa kennitölu að skrá sig sem félög í frístundabyggð og fá kennitölu. Ýmsar ábendingar um drögin komu frá fundarmönnum og voru þær ræddar og rökstuddar.

Albert Már Steingrímsson fagnar þessum drögum að samþykktum, en hann segir þa�� vera erfitt fyrir stj��rnir félaga að fá upplýsingar um hverjir eiga lóðir og eða hús, spyr hvar hægt sé að leita að ��essum upplýsingum, Sveinn Guðmundsson mun le ita upplýsinga um hvar sé best að finna ��essar upplýsingar.

Hendrik Jafetsson spurði hvernig ætti að ganga frá breyttum samþykktum til RSK og um þinglýsingu á samþykktunum, en hann segir að Sýslumaðurinn á Selfossi segist ekki ����inglýsa samþykktum á lóðir. Guðmundur Guðbjarnason sag����i að félögin þyrftu að endurskrá sig hjá fyrirtækjaskr���� RSK og að allir Sýslumenn ættu a���������� þinglýsa sam��ykktum ���������� þær lóðir sem upp eru taldar í samþykktunum, eins og l��������gin gera ráð fyrir.

Steingrímur Gröndal ���� Fj��rhústungu spyr um 8. og 9. grein samþykktanna m.a. um þ��tttöku landeiganda í rekstri félagsins, ef hann ���������� enn��á t.d. 50% lóða. Sveinn Guðmundsson segir að hafa þurfi í huga ���� hva��������a stigi lóð á að teljast til f��lagsins, hann segir að ef einn aðili á t.d. ��������rj����r ló����ir, þ������ ber i honum a������ greiða þrefalt félagsgjald til félagsins, eins ef búi�� er að leigja lóð og henni er skilað aftur til landeiganda, þá beri landeiganda að greiða til félagsins af henni.

Pétur Mock segir að Sýsluma��urinn á Selfossi sé sérstaklega erfiður t.d. ef eigendaskipti verða á sumarhúsum þá sé mjög erfitt að fá þeim breytingum þinglýst, hann hefur aftur á móti átt gott samstarf við sveitarstjórn Bláskógabyggðar hann sagði fr�� vatnsveitulögn í sínu hverfi og fr�� starfi síns félags.

Eyjólfur Guðmundsson í Reyk jaskógi spyr um greiðslu félagsgjalda af þeim lóðum sem landeigandi á, hvort félögum sé það í sjálfsvald sett hvort ����au innheimti gjald af hans lóðum, Sveinn Guðmundsson benti á fyrra svar sitt um þátt landeigenda �� félögum.

Sveinn Gu��mundsson fór yfir þan n lóðaleigusamning sem fyrir liggur, en hann er unnin af félagsm��laráðuneytinu, hann segir mikla vinnu vera framundan m.a. um fráveitubúnað og margt fleira. Sveinn þakkaði gestum fundarins fyrir þeirra framlag til fundarins og hvatti fundarmenn til a�� send a inn greinar í sumarhúsabókina.

Albert Már Steingrímsson spur��i um heimasíður sumarhúsafélaga, hvort þær væru með tenginu við heimasíðu Landssambandsins, Sveinn segir svo ekki vera.

Fundarslit.

Sveinn Geir Sigurjónsson, ��akkaði góða fundarsetu og sleit fundi klukkan 22.17.