Aðalfundur 2013

3. apríl, 2013.

Fundargerð aðalfundar Landssambands sumarhúsaeigenda sem haldinn var að Skipholti 70 miðvikudaginn 23. apríl 2013 klukkan 20.00.

Fundarsetning:
Guðmundur Guðbjarnason, formaður setti fundinn kl 20.00. Bauð hann fundarmenn og gesti fundarins velkomna. Harma����������i hann lélega fundarsókn.

Skipan fundarstjóra og fundarritara:
Ásgeir Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Margr��t Jakobsdóttir fundarritari.

Gestir fundarins:
Gestur og Þorsteinn frá Vodafone kynntu fyrir okkur hina svo kölluðu 4G kynslóð í gagnaflutningi sem þeir hjá Vodafone hyggjast setja upp um allt land og telja að því starfi verði lokið í árslok 2014. Með þessari tækni eykst hraði gagnaflutnings um Gsm línur um helming frá 3G. Von er á fyrstu G4-væddu sumarhúsa svæðunum nú í sumar. Nánar um þetta á heimasíðu Vodafone.is. og í Sumarhúsahandbókinni.

Skýrsla stjórnar:
Inngangur:

Stjórnin var skipuð eftirtöldum aðilum eftir aðalfund 2012:
Guðmundur Guðbjarnason, formaður, Ægir Fr��mannsson, varaformaður, Margrét Jakobsdóttir, Gjaldkeri, Sigrún Jónsdóttir, ritari og Guðrún Nikulásdóttir, meðstjórnandi.

Varamenn:
Ásgeir Guðmundsson, Björn Friðfinnsson og Einar N. Nikulásson.

Endurskoðandi: Pétur Jónsson, lögg.endurskoðandi.

Framkvæmdastjóri: Sveinn Guðmundsson.

Formaður hóf mál sitt á a�� minnast látins félaga Björns Friðfinnssonar ��������� sem var frumkvöðull í starfi Landssambands sumarhúsa og kjörinn annar formaður þess og sat ���� varastj��rn eftir að hann lét af formennsku til dauðadags.

Skrifstofan er að Síðum��la 27 og er eins og undarfarin ár opin 4 daga �� viku þ.e. mánudaga til fimmtudags frá 9 – 12. Haldnir voru 3 stjórnarfundir á árinu.

Útgáfa ársrits okkar, Sumarhúsahandbókin er einn liður í að rækta sambandið við félagsmenn. Útgáfan er í höndum Juralis ehf. �� samvinnu við Landssambandið. Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Sveinn Guðmundsson, framkv.stj. sambandssins.

Þá sagði hann ítarlega frá hinum ýmsu réttindamálum sem rekin hafa verið við kærunefnd húsam��la. Eins og komið hefur fram á fyrri aðalfundum fengum við mikla réttarbót með tilkomu löggjafar á árinu 2008 um frístundabyggð. Þar er m.a. kveðið á um að kærunefnd húsamála taki til úrlausnar ágreining milli frístundahúsaeigenda á leigulóð og landeigenda um endurnýjun leigusamninga og leigugjalds og enn fremur á deilur innan frístundahúsafélaga um samskipti innan félaga. Erum vi�� að fá reynslu á löggjöfina gegnum úrskurði nefndarinnar og dómsstóla. Mikið starf hefur verið unnið af hálfu sambandsins síðastliðin ár en engin mál höfðu verið úrskurðuð frá því í febrúar 2011 til 31. ágúst 2012. Starfssemi nefndarinnar hefur verið að okkar mati seinvirk og hefur skrifstofa sambandsins verið að reka eftir þeim m��������������lum. N���� liggja fyrir nokkrir úrskurðir nefndarinnar sem Landssambandið hefur staði���� að sem varða endurnýjun samninga og leigufjárhæð svo og einn h��������staréttard��mur. Greindi hann frá niðurstöðum þessara mála. Vísa ég á réttarheimild.is. Ennfremur verður v��ntanlega nánari umfjöllun í næstu útgáfu á sumarhúsahandbókinni.

Þá kom hann inná öryggisnúmerin – enn þarf að efla útbreiðslu þeirra.

Landssambandið hefur lýst yfir áhuga að sett verði t.d. byggingarreglugerð um skyldu sveitarfélaga til að hnita fr��stundahús strax við útgáfu byggingaleyfis og setja inn í kerfið og jafnframt að finna leið til að skrá eldri húsin í kerfið sem fyrst. Það hefur ekki gengið eftir. Í vor var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um örnefni. Það frumvarp náði ekki að verða að lögum. Það frumvarp fjallar m.a. um staðfangaskrá og hnitun allra fasteigna í samræmt landshnitakerfi. Það myndi leysa okkar mál um öryggismerkingar á sumarh����s.

Gróðureldar:
Ekki mátti miklu muna að illa færi laugardaginn fyrir páska í Skorradal.

Mjög er brýnt að stuðla að varúð um meðfer���� elds í náttúrunni þ.m.t. að grilla hvort sem er me�� kolum eða gasi. Svo er nauðsyn a�� stj��rnir frístundahúsafélaga í samvinnu við sveitarfél������g geri me�� s��r viðbrag��sáætlun og brýni með stöðugum áróðri að farið sé af g��t í meðferð opins elds.

Fjárm��l:
Sambandið var s.l. ár rekið me�� litlum hagnaði sjá ársreikning. En tvö undarfarin ár með tapi. Höfum við farið hægt í að hækka félagsgjöld en sniðið starfsseminni þröngan stakk í samræmi við það. Mjög aðkallandi er að endurnýja tölvu og heimasíðu. Svo sagðist hann eiga sér þann draum að við hefðum efni á að rá��a skrifstofumann í hlutastarf til almennra skrifstofuþjónustu fyrir félagsmenn. Allir njóta góðs af starfi Sambandsins sem aðeins félagsmenn standa undir með félagsgjaldi sínu.

Aðild að Landssambandinu:
Um áramótin voru 73 frístundafélög í L.S. með 2875 félagsmenn
Að auki 1426 með einstaklingsaðild e��a samtals 4301 félagmenn.

Ársreikningar. Sveinn Guðmundsson framkvæmdastjóri fór yfir helstu tölur:

Rekstrartekjur voru kr. 9.005.810
vaxtagjöld kr. 23.507
Rekstrargj��ld voru kr. 8.726.493
Rekstrarhagnaður kr. 255.810
Eigið fé kr. 2.364.487

Or��ið gefið laust um sk��rslu stjórnar og reikninga L.S.

Spurðu fundarmenn út í einstaka kostnaðarli��i. Sveinn svaraði ��llum fyrirspurnum um reikningana jafnóðum.

Ársreikningur og sk��rsla stjórnar borin upp og samþykkt.

Árgj����ld:
Borin upp tillaga um hækkun árgjalda:
Einstaklinga úr kr 3.630 í kr 4.000.-
Félagsaðild úr kr 1.625 í kr 2.000,-
Samþykkt.

Kosning stjórnar:
Formaður kosinn til eins árs í senn:
Guðmundur Guðbjarnason gefur kost á sér til endurkj��rs. Samþykkt með l��fataki.
Ægir Frímannsson átti að víkja en gefur kost á sér. Samþykkt með lófataki.
Sigrún Jónsdóttir og Guðrún Nikulásd��ttir eiga að vera áfram.
Margrét Jakobsdóttir gefur ekki kost á endurkjöri.
Í hennar stað er stungið upp á Óskari Guðjónssyni. Samþykkt með lófataki.

Í varastj��rn:
Einar Nikul��������������sson, Au��������������������������������unn Kjartansson og Gunnar S. Björnsson.
Ásgeir Guðmundsson gaf ekki kost �� sér til endurkjörs ���� varastjórn.

Önnur mál:
Óskar Guðjónsson, h��f umræður um fasteignagjöldin sem sífellt eru að hækka og líti�� kemur í staðinn frá sveitarfélögum. Okrið á seyrulosuninni o.s.frv.
Sveinn svaraði og hvatti félagsmenn til a�� vera vakandi um samanburð á álögum milli sveitarfélaga. Hann sagði líka að ��víst væri að rétt væri staðið að þegar seyran er losuð og hvort yfir höfuð nokkuð væri losað.

Steinar úr Munaðarnesi kom með dæmi um að allt hækkaði rafmagn, hitaveita, kaldavatnið seyrulosunin og sorphirðan og við hefðum engan m������guleika til andmæla.

Páll Jónsson þakkaði stj����������������rn L.S. fyrir vel unnin st����������������������rf og nau����syn þess a���� halda ótrauð ������������������������������������fram til g��������������a fyrir okkur sumarhúsaeigendur ��ví alls staðar v��ri sótt að okkur.

Sveinn þakkaði fyrir.

Fundarstjóri gefur formanni orði��.
Guðmundur formaður þakkar fundar-mönnum fyrir ������hugasamlegar umræður og skemmtilegan fund og traust sér sýnt með endurkjörinu.

��ar sem Ásgeir Guðmundsson fer úr varastjórn þakkar hann honum fyrir vel unnin störf og samvinnu.

Formaður lagði til við fundinn að Margrét Jakobsdóttir yrði gerð að hei��ursfélaga Landssambandsins fyrir stjórnarst��rf hennar og afhenti henni skjal því til staðfestingar, Þakkaði hann henni fyrir gott og ��nægjulegt samstarf. Áður hafði Ásgeir fengið þá vegsemd.

Fundi slitið kl. 22.25.
Fundarritari Margrét Jakobsdóttir.