Aðalfundur 2014

Fundargerð aðalfundar Landssambands sumarhúsaeigenda sem haldinn var að Engjavegi 6 í húsnæði ÍSÍ- Íþrótta-og Olympíusambands Íslands 25. mars 2014.

Fundarsetning:

Guðmundur Guðbjarnason, formaður setti fundinn kl.20:00. Bauð hann fundarmenn og gest fundarins velkomna.

Skipan fundarstjóra og fundarritara.

Sveinn Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Ægir Frímannsson, fundarritari.

Gestur fundarins:

Dr. Jóhann P. Malmquist, prófessor kynnti fyrir fundarmönnum nýtt kerfi og vef sem sambandið er að fara að taka í notkun. Í máli hans kom fram að að nýja kerfið væri mjög notendavænt og auðvelt væri halda utan um félagaskrá. Hugmyndin á bak við kerfið væri sú að það væri gagnvirkt.  Félagsmenn geta með einföldum hætti fengið aðgang að því og breytt upplýsingum um sig.  Þá væri möguleikar að fara inn á svæði þar sem f��lagsmenn hefðu aðgang að upplýsingum og skjölum.

Skýrsla stjórnar.

Stjórnin var skipuð eftirtöldum aðilum eftir aðalfund 2013:

Guðmundur Guðbjarnason, formaður, Ægir Frímannsson, sem kosinn var varaformaður á fyrsta fundi stjórnar, en meðstjórnendur eru Sigrún Jónsdóttir, Guðrún Nikulásdóttir og Óskar Guðjónsson. Varamenn voru kosnir : Einar N. Nikulásson, Auðunn Kjartansson og Gunnar S. Björnsson. Endurskoðandi: Pétur Jónsson lögg. endurskoðandi. Framkvæmdastjóri: Sveinn Guðmundsson, hæstaréttarlögmaður.

Skrifstofa sambandsins, sem er að Síðumúla 27, er opin eins og undanfarandi ár fjóra daga í viku, þ.e. mánudaga til fimmtudaga milli 9 og 12. Haldnir voru 4 stjórnarfundir á starfs����rinu.

 

Útgáfa ársrits okkar, Sumarh��sahandbókarinnar, er einn liður í að rækta sambandið við félagsmenn. Rætti formaðurinn um efnistök bókarinnar frá árinu 2013. ��Landssambandið leggur áherslu á að bókin verði vettvangur sambandsins til að koma fræðslu og upplýsingum á framfæri við frístundahúsaeigendur.

Þá vék formaðurinn að ýmsum réttindamálum. Í m������li formannssins kom fram að á árinu 2013 hefur kærunefnd húsamála úrskurðað í n��u málum, þ.a. sjö vegna leigumála og tvö vegna álitamála innan frístundahúsafélaga. Einn úrskurður hefur verið felldur ��a�� sem af er þessu ári. Þrjú mál á vegum sambandsins eru nú til úrlausnar hjá nefndinni.

Þá benti formaðurinn á það að rétt s�� að endurskoða tiltekin ákvæði í lögum nr, 75/2008 um. Framkvæmdastjóri Landssambandsins hefur teki�� þetta mál upp við velferðarráðuneytið og hann ásamt formanni sambandsins hafa rætt drög að lagabreytingum til að leggja fyrir ráðherra. Verður unnið áfram að þessu máli. Enn fremur ætlar sambandið að leggja fyrir nýjan fjármálaráðherra fyrri kröfu þess að söluhagnaður af sölu sumarhúss hljóti sambærilega skattalega meðferð og s������luhagna����ur íbúða.

Þ�������������� fjallaði forma��urinn um brunavarnir. Á síðastliðnum árum hafa komið upp alvarlegir gróðureldar, ��.e. M��rareldar 2006, á Skarðsströnd 2008, í Laugadal við Ísafjarðardjúp 2012 og í Skorradal ���� sl. ári. Við þessa náttúruvá hafa skapast umræður um brunavarnir í frístundahúsabyggðum.  Mikilvægt er að koma þessum málum í lag í sveitarfélögum.

Þá taldi forma��urinn rétt að koma vefsíðu sambandins í betra horf.  Í gangi er vinna með nýja vefsíðu og kerfi sem gestur fundarins kynnti í upphafi fundarins. Vonast stjórn sambandsins til að hún verði lyftist������ng fyrir sambandið og félagsaðila þess.

Nokkur aukning hefur orðið á félagsaðild í röðum okkar. Um áramótin voru 77 frístundahúsafélög í Landssambandinu me�� 3.108 félagsmenn og að auki 1.306 með einstaklingsaðild eða samtals 4.414 félagsmenn.

Sambandið var á sl. ári reki�� með nokkrum hagnaði eins og fram kom í framlögðum ársreikningi sem Sveinn Guðmundsson fór yfir. Í gegnum árin hefur sambandið farið hægt í það að h����kka árgjöld.  Rekstrartekjur ársins voru kr. 9.327.454,- og rekstrargjöld kr, 8.569.775,-  Var því rekstrarhagnaður án fjármagnsli����a kr. 757.679,-

Orði���������������������������������������������������������� var gefið laust um skýrslu stj��rnar og reikninga. Sveinn svaraði fyrirspurnum.  Ársreikningur var síðan borin upp og samþykktur.

Samþykkt var að hafa ársgjöld óbreytt milli ára eða kr. 4.000,- fyrir einstaklinga og félagsaðild ������ félögum kr. 2.000,-

Guðmundur Guðbjarnason var kosin formaður til eins árs.  Guðrún Nikulásdóttir og Sigrún Jónsdóttir voru kosnar sem me��stj��rnendur til næstu tveggja ára. Varamenn í stjórn voru kosnir Einar Nikulásson, Gunnar S. Björnsson og Auðunn Kjartansson.  Endurskoðandi var kosinn Pétur Jónsson, lögg. endurskoðandi.

Undir liðnum önnur mál var rædd ýmis mál s.s. Sumarhúsahandb��kina, rotþrær og þá sérstaklega stö��u mála við Þingvallavatn og hreinsivirki sem sumarhúsaeigendum verður gert að koma upp með miklum tilkostnaði.  Þá var rætt um leigusamninga, heimtaugar og kostnað samfara því,  sinubruna og lögin um frístundahúsabyggðina.

Formaður sleit fundi og þakkaði fundarmönnum fyrir áhugasamar umræður og þakkaði traustið sér sýnt með endurkjörinu.

Fundið var slitið 22:15

Fundarritari:    Sveinn Guðmundsson